Get Adobe Flash player
Berač

Posts Tagged ‘visnja’

Ova mašina je konstruisana kao priključna mašina za traktor. Napravljena je namenski za berbu

višanja u zasadima čije je međuredno odstojanje veće od 3,8m, i gde je visina prvih ramenih grana

veća od 45cm. Učinak mašine direktno je zavisan od pripremljenosti zasada za mašinsku berbu

i kreće se od 30 do 50 sekundi po stablu. Pošto je mašina u fazi razvoja, na dobrom smo putu da

vreme berbe po stablu smanjimo za desetak sekundi.


Proizveden je 2007 godine kao odgovor na nove standarde u prehrambenoj industriji.

Funkcionalno se ne razlikuje od kalibratora B5, osnovna razlika je u materijalu od kog je izrađen.

Univerzalni kalibrator za voće B5 namenjen za sortiranje voća po krupnoći u opsegu 9-35 mm.

Moguće je vršiti sortiranje svežeg ili zamrznutog voća.

Sortiranje se vrši u 3+1 klasu.

Podešavanje krupnoće po klasama vrši se vrlo jednostavno sa po jednom ručicom za

svaku sekciju.

Prilikom podešavanja nije potrebno isključiti mašinu.

Kapacitet mašine je 5 t/h.

Kalibrator je valjkastog tipa, prilikom kretanja valjci mađusobno menjaju osno odstojanje na

određenim delovima staze i samim tim vrše sortiranje voća.

Prilikom kretanja svi valjci se kreću oko svoje ose u istom smeru i istom obimnom brzinom.

Rotacija valjaka u istom smeru sprečava gnječenje voća, što je izuzetno važno za rad

mašine sa svežim voćem.

Gabaritne mere mašine su 3800 X 1500 X 1500 mm.

Visinu mašine od 1500 mm moguće je na zahtev kupca korigovati

Prva mašina ovog tipa konstruisana je i proizvedena 1996 godine, i još uvek je u eksploataciji.

Arhiva