Get Adobe Flash player
Berač

Posts Tagged ‘bade bace’

Ova mašina je konstruisana kao priključna mašina za traktor. Napravljena je namenski za berbu

višanja u zasadima čije je međuredno odstojanje veće od 3,8m, i gde je visina prvih ramenih grana

veća od 45cm. Učinak mašine direktno je zavisan od pripremljenosti zasada za mašinsku berbu

i kreće se od 30 do 50 sekundi po stablu. Pošto je mašina u fazi razvoja, na dobrom smo putu da

vreme berbe po stablu smanjimo za desetak sekundi.


Proizveden je 2007 godine kao odgovor na nove standarde u prehrambenoj industriji.

Funkcionalno se ne razlikuje od kalibratora B5, osnovna razlika je u materijalu od kog je izrađen.

Arhiva